معنی ریزبین

ریزبین
معادل ابجد

ریزبین در معادل ابجد

ریزبین
  • 279
حل جدول

ریزبین در حل جدول

فرهنگ معین

ریزبین در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

ریزبین در لغت نامه دهخدا

  • ریزبین. (نف مرکب) که موجودات ریز را ببیند. || (اِ مرکب) میکروسکوپ. (یادداشت مؤلف) (فرهنگ فارسی معین). خردبین. (فرهنگ رازی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ریزبین در فرهنگ عمید

  • [مجاز] ریزبیننده، دارای دقت زیاد،

    (اسم) میکروسکوپ،
فارسی به انگلیسی

ریزبین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ریزبین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ریزبین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید