معنی ریتم

ریتم
معادل ابجد

ریتم در معادل ابجد

ریتم
  • 650
حل جدول

ریتم در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ریتم در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ریتم در فرهنگ معین

  • وزن موسیقی شامل توالی ضربات آهنگ، تأکید و سرعت آن ها، لحن، آهنگ. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ریتم در لغت نامه دهخدا

  • ریتم. (فرانسوی، اِ) توالی ضربات آهنگ که برای موزون کردن نوای موسیقی به کار می رود. ضرب. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ریتم در فرهنگ عمید

  • (موسیقی) وزن موسیقی، ضرب‌آهنگ،
    [عامیانه] چگونگی توالی بخش‌های مختلف یک عمل،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ریتم در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ریتم در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ریتم در فرهنگ فارسی هوشیار

اصطلاحات سینمایی

ریتم در اصطلاحات سینمایی

  • ریتم یا ضرباهنگ، میزان سرعت سلسله نماها، صداها وحرکت درون قاب است. عناصر بیانگر ریتم، ضرباهنگ وتاکید وسرعت است. نماهای کوتاه با حرکتهای سریع درون قاب (اعم ازحرکت بازیگر وحرکت دوربین) ریتم تند وبرعکس، ریتم کند را موجب میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید