معنی روپیه

لغت نامه دهخدا

روپیه

روپیه. [ی َ / ی ِ] (سانسکریت، اِ) اسم هندی فضه ٔ مسکوک است. (فهرست مخزن الادویه). نام بزرگترین سکه ٔ نقره ٔ هند است که دو مثقال و نیم وزن دارد. در سنسکریت روپیه بمعنی نقره است. (فرهنگ نظام). واحد پول هندوستان و پاکستان و سیلان و نپال و اندونزی است و در 1952 م. واحد پول برمه نیز بوده است.روپیه ٔ هر یک از این کشورها بوسیله ٔ علایم خاصی از کشور دیگر مشخص می گردد و نام هر یک از این کشورها بدنبال آن اضافه میشود مانند روپیه ٔ هندوستان و روپیه ٔ پاکستان. (از دائرهالمعارف بریتانیکا). برحسب نشریه ٔبانک ملی ایران روپیه ٔ پاکستان مساوی صد پیسا و ازآن ِ هندوستان مساوی صد تای پایز است. و رجوع به مجله ٔبانک مرکزی شماره ٔ 29 شود. در حال حاضر مطابق نشریه ٔ رسمی بانک مرکزی ایران (فروردین ماه 1342 هَ. ش.) هر یک روپیه معادل تقریباً 16 ریال پول ایران است.

فارسی به انگلیسی

حل جدول

روپیه

واحد پول اندونزی

واحد پول نپال

واحد پول هندوستان

واحد پول سیشل

واحد پول پاکستان

واحد پول سریلانکا


سکه رایج هند

روپیه


واحد پول سریلانکا

روپیه


واحد پول نپال

روپیه


واحد پول هندوستان

روپیه

فرهنگ معین

روپیه

(رُ یِ) (اِ.) واحد پول هندوستان.

فرهنگ عمید

روپیه

واحد پول پاکستان و هند،

فرهنگ فارسی هوشیار

روپیه

واحد پول پاکستان و هندوستان

انگلیسی به فارسی

rupee

روپیه

معادل ابجد

روپیه

223

قافیه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری