معنی روهنی

روهنی
معادل ابجد

روهنی در معادل ابجد

روهنی
 • 271
حل جدول

روهنی در حل جدول

 • شمشیر پولادین
لغت نامه دهخدا

روهنی در لغت نامه دهخدا

 • روهنی. [هَِ] (اِ) آهن و پولاد جوهردار و آنچه از آن سازند. (برهان) (آنندراج). آهن گوهردار. (فرهنگ سروری) (فرهنگ اوبهی) (از لغت فرس اسدی): این بیت (بیت فردوسی) گذشته از اینکه معنی آن روشن نیست در ولف هم نیامده ولی ولف در کلمه ٔ روهنی که شاهد هم ندارد می نویسد. (یادداشت مؤلف):
  سه مغفر زدر چون مه از روشنی
  بزر سد پرندآور روهنی.
  فردوسی.
  از آن آهنی لعلگون تیغ چار
  هم از روهنی و بلالک هزار.
  ؟ (از لغت فرس اسدی ص 148). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

روهنی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید