معنی رونما

رونما
معادل ابجد

رونما در معادل ابجد

رونما
 • 297
حل جدول

رونما در حل جدول

فرهنگ معین

رونما در فرهنگ معین

 • (نَ یا نِ) (اِ. ) پول یا هدیه ای که به هنگام دیدن روی عروس یا نوزاد دهند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رونما در لغت نامه دهخدا

 • رونما. [ن ِ] (نف مرکب) روی نما. رونمای. نماینده ٔ رخسار. پیداکننده ٔ رخ. نشان دهنده ٔ چهره. کاشف عارض. || (اِ مرکب) رونما. روی نما. هدیه ای که عروسان را دهند. (شرفنامه منیری) (از آنندراج). کنایه از هدیه ای است که در وقت دیدن روی عروس دهند. (انجمن آرا) (از برهان). هدیه ای که داماد یا پدر داماد، عروس را دهند گاه دیدار روی او بار اول. (یادداشت مؤلف):
  بدو گفت سیندخت کای پهلوان
  همان رونمایش بده این زمان.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رونما در فرهنگ عمید

 • هدیه‌ای که هنگام دیدن روی عروس یا نوزاد می‌دهند،
فارسی به انگلیسی

رونما در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

رونما در فارسی به ترکی

گویش مازندرانی

رونما در گویش مازندرانی

 • هدی های که به عروس داده شود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید