معنی رومن رولان

رومن رولان
معادل ابجد

رومن رولان در معادل ابجد

رومن رولان
 • 583
حل جدول

رومن رولان در حل جدول

 • نویسنده اثر جان شیفته
 • برنده نوبل ادبیات در سال 1915 میلادی
 • نویسنده اثر ژان کریستف
فارسی به انگلیسی

رومن رولان در فارسی به انگلیسی

سخن بزرگان

رومن رولان در سخن بزرگان

 • مردان آفریننده کارهای مهم اند و زنان به وجود آورنده مردان.

  فقر و بیماری دردناکترین چیز نیست، بلکه از همه بدتر بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است.

  مرد با اصالت اگر خوار بشود پست و فرومایه نمی شود.

  پس از ازدواج، دیگر عشق نیست؛ تنها زندگی است.

  هیچ رنجی بالاتر از رنج کودکی نیست که برای اولین بار طعم ستم و سنگدلی را چشیده باشد.

  اگر هنر و حقیقت نمی توانند با هم زنده بمانند، بگذار هنر بمیرد.

  هیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خشنود نباشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید