معنی رولور

لغت نامه دهخدا

رولور

رولور. [رِ وُ وِ] (فرانسوی، اِ) در تداول عامه رولور. پیشتاب.شش لول. طپانچه آلتی آچلان. حاجت. (یادداشت مؤلف).

حل جدول

رولور

ششلول

اختراعی از ساموئل کلت

شش لول، تپانچه آلتی آچلان، اختراعی از ساموئل کلت


اسلحه رولور

ششلول


مخترع اسلحه رولور

ساموئل کلت


دوئلى با سلاح رولور

رولت روسى


نوعی سلاح کمری

رولور


نوعی اسلحه کمری

رولور


ششلول

رولور

فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رولور

انگلیسی خودگرد ششلول از زینه ها (زینه سلاح)

انگلیسی به فارسی

six gun

رولور

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

رولور

442

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری