معنی رولور

رولور
معادل ابجد

رولور در معادل ابجد

رولور
  • 442
حل جدول

رولور در حل جدول

  • اختراعی از ساموئل کلت
  • ششلول
  • شش لول، تپانچه آلتی آچلان، اختراعی از ساموئل کلت
لغت نامه دهخدا

رولور در لغت نامه دهخدا

  • رولور. [رِ وُ وِ] (فرانسوی، اِ) در تداول عامه رولور. پیشتاب. شش لول. طپانچه آلتی آچلان. حاجت. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رولور در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رولور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی خودگرد ششلول از زینه ها (زینه سلاح)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید