معنی روزنه

روزنه
معادل ابجد

روزنه در معادل ابجد

روزنه
 • 268
حل جدول

روزنه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

روزنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پادگانه، پنجره، دریچه، روزن، سوراخ، شکاف، منفذ
لغت نامه دهخدا

روزنه در لغت نامه دهخدا

 • روزنه. [رَ / رُو زَ ن َ / ن ِ] (اِ) (از: روزن + ه تصغیر). (ارمغان سال 12 شماره ٔ 7: کافنامه بقلم کسروی از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). معرب آن: روزنه، اوستا: رئوچنه. (حاشیه ٔ برهان قاطع). روزن. (شرفنامه ٔ منیری). سوراخ. (برهان قاطع) (انجمن آرا). منفذ. (برهان قاطع). رخنه. (انجمن آرا). کُوَّه. باجه. پنجره:
  در دل من این سخن زان میمنه است
  زانکه ازدل جانب دل روزنه است.
  مولوی.
  موج میزد بر دلش عفو گنه
  که ز هر دل تا دل آمد روزنه. توضیح بیشتر ...
 • روزنه. [رُ زَ ن َ / ن ِ] (اِخ) دهی از بخش باوی شهرستان اهواز با 100 تن سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روزنه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

روزنه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

روزنه در فارسی به عربی

 • ثقب، فتحه، فوهه، لمحه، مخرج، مسام، منفذ، نافذه
فرهنگ فارسی هوشیار

روزنه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته روزنه سوراخ
فارسی به آلمانی

روزنه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید