معنی روزنامه

روزنامه
معادل ابجد

روزنامه در معادل ابجد

روزنامه
 • 309
حل جدول

روزنامه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

روزنامه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جریده، ژورنال، نشریه، کارنامه
فرهنگ معین

روزنامه در فرهنگ معین

 • نشریه ای که هر روز چاپ می شود و در آن اخبار و رویدادهای آن روز نوشته می شود، نامه اعمال، دفتر حساب بازرگان. [خوانش: (مِ) [په. ] (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

روزنامه در لغت نامه دهخدا

 • روزنامه. [م َ / م ِ] (اِ مرکب) مرکب از روز+ نامه (نامک پهلوی)، معرب آن روزنامج و روزنامجه. بیرونی در الجماهر (ص 260) از قول ناخدای کشتی آرد: «و کتبتها فی الروزنامج باسمه » (نام مصله ٔ سرب را باسم شیخی که بطلب حاجتی نزد ناخدا آمده بود وی در روزنامه ٔ خود یادداشت کرد. ) و از همه ٔ اینها مهمتر صریحاً معلوم میشود که روزنامه در آن اوقات بمعنی کتاب شرح گزارش روزانه و یادداشت وقایع هرروزه که اکنون بزبان فرانسه ژورنال میگویند بوده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روزنامه در فرهنگ عمید

 • نشریه‌ای حاوی اخبار و وقایع روز که به‌صورت ‌روزانه یا هفتگی چاپ می‌شود،
  دفتری که بازرگانان دادوستد روزانۀ خود را در آن می‌نویسند،
  سرگذشت، شرح احوال، اعمال، و وقایع روزانه،
  [قدیمی، مجاز] نامۀ اعمال: آبی به ‌روزنامهٴ اعمال ما فشان / بتوان مگر سترد حروف گناه از او (حافظ: ۸۲۶)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

روزنامه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

روزنامه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

روزنامه در فارسی به عربی

 • جریده رسمیه، صحیفه، مجله، ورقه
تعبیر خواب

روزنامه در تعبیر خواب

 • روزنامه: اخبار، اخبار اغلب نا خوشایند 1ـ دیدن روزنامه در خواب، علامت آن است که در معاملات نیرنگهایی آشکار صورت می گیرد که بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد. 2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید، نشانه آن است که موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به کشورهای خارج مسافرت کنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید. 3ـ اگر خواب ببینید می کوشید روزنامه ای مطالعه کنید اما موفق به این کار نمی شوید، نشانه آن است که در کاری شکست می خورید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

روزنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نامه ای که همه روزه یا هفته ای یکبار چاپ شود و اخبار و وقایع روزانه را منتشر کند. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

روزنامه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

روزنامه در فارسی به آلمانی

 • Papier (n), Tagebuch (n), Zeitschrift (f), Zeitung (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید