معنی روزمره

روزمره
معادل ابجد

روزمره در معادل ابجد

روزمره
  • 458
حل جدول

روزمره در حل جدول

  • هر روزه و همیشگی
مترادف و متضاد زبان فارسی

روزمره در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

روزمره در فرهنگ معین

  • (مَ رِّ) [فا - ع.] (ق مر.) روزانه، هر روزه.
لغت نامه دهخدا

روزمره در لغت نامه دهخدا

  • روزمره. [م َرْ رَ / رِ] (اِ مرکب) محاوره و هر لفظ مشهور میان مردم. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). مکالمه ٔ هرروزه. (ناظم الاطباء). || راتبه و وجه معاش. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). روزینه. حصه و بهره ٔ هرروزه. (ناظم الاطباء). || (ق) همیشه. همه روزه. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

روزمره در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

روزمره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

روزمره در فارسی به انگلیسی

  • Bread-And-Butter, Common, Daily, Day-To-Day, Diurnal, Everyday, Ordinary, Quotidian, Routine, Workaday. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

روزمره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

روزمره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) روزانه هر روز: کار روزمره.
فارسی به ایتالیایی

روزمره در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید