معنی رودابه

رودابه
معادل ابجد

رودابه در معادل ابجد

رودابه
  • 218
حل جدول

رودابه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رودابه در لغت نامه دهخدا

  • رودابه. [ب َ / ب ِ] (اِخ) نام دختر مهراب کابلی است که زال او را خواست و رستم از او تولد یافت. (برهان قاطع). نام دختر مهراب کابلی بود که زال او را بدید و بخواست و بگرفت و رستم از او بزاد. (آنندراج) (از فرهنگ نظام). آب در آخر کلمه به معنی تابش و جلوه، و رود بمعنی فرزند است. رودابه یعنی فرزند تابان یا اینکه دارای رشد و نمو وقامت تابان، چون رود بمعنی نمو و رشد و روییدگی است (؟) (فرهنگ شاهنامه). صاحب فرهنگ نظام آرد: حرکت حرف اول رودابه مشکوک است. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

رودابه در نام های ایرانی

  • دخترانه، فرزند تابان، زن پسرزا، نام قلعه‌ای در غرب ایران، مادر رستم، مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسرزال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

رودابه در فرهنگ پهلوی

  • فرزند تابان و مادر رستم دستان
واژه پیشنهادی

رودابه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید