معنی رواهش

رواهش
معادل ابجد

رواهش در معادل ابجد

رواهش
  • 512
حل جدول

رواهش در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رواهش در لغت نامه دهخدا

  • رواهش. [رَ هَِ] (ع اِ) رگهای اندرون ارش. (مهذب الاسماء). رگهای درون بازو یا رگهای ظاهر پنجه، واحد آن راهِش. (آنندراج). رگهای ظاهر کف. (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغه). || عصبی است در ظاهر بازو، یا رگها و عصبی است در درون بازو. واحد آن راهِش و راهِشه است. (از معجم متن اللغه). || رگهایی است در دستهای چهارپا که هنگام خوردن آنها بهم بریده میشوند. (از اقرب الموارد). || عصب دستها. (از معجم متن اللغه). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه