معنی رنگ سیاه

لغت نامه دهخدا

سیاه رنگ

سیاه رنگ. [رَ] (ص مرکب) هر چیز که رنگ آن تیره و تار باشد. (ناظم الاطباء).

حل جدول

رنگ سیاه

مشکی


سیاه رنگ

اسود

شبدیز، خشی

شبدیز


کبود رنگ، سیاه رنگ

خشی


به رنگ سیاه

اسود

فارسی به عربی

سیاه رنگ

اسود، رصیف المیناء

فارسی به آلمانی

سیاه رنگ

Schwarz, Schwarze


رنگ سیاه

Zobel (m)

معادل ابجد

رنگ سیاه

346

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری