معنی رندان

حل جدول

رندان

آدمهای زیرک


آلبومی از محمدرضا شجریان

رندان مست

رندان مست، نوا


آلبوم معروف استاد در سال 88

رندان مست


اثری از دکتر زرین کوب

از کوچه رندان، نامور نامه

لغت نامه دهخدا

رندان خاک بیز

رندان خاک بیز. [رِ دا ن ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) کنایه ازباریک بینان و دقیق نظران و کسانی که دقیقه ای از دقایق تحقیقات را فرونگذارند. (برهان قاطع) (آنندراج).

واژه پیشنهادی

ضرب المثل فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رنود

رندان


پی کور کنان

(صفت) بی نشان شونده: رندان دیدم بهر خرابات پی کورکنان گه مناجات. (تحفه العراقین 37)

فرهنگ عمید

رندآسا

رندمانند، مانند رندان،


عاشقی

عاشق بودن، شیفتگی، دلدادگی: نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوۀ رندان بلاکش باشد (حافظ: ۳۲۶)،


پاکیزه سرشت

پاک‌سرشت، پاک‌نهاد، پاک‌طینت: عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه‌سرشت / که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت (حافظ: ۱۷۲)،

معادل ابجد

رندان

305

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری