معنی رنج دیده

رنج دیده
معادل ابجد

رنج دیده در معادل ابجد

رنج دیده
 • 276
حل جدول

رنج دیده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رنج دیده در لغت نامه دهخدا

 • رنج دیده. [رَ دی دَ / دِ] (ن مف مرکب) مشقت دیده. محنت کشیده. تحمل زحمت و تعب کرده. به سختی و تعب گرفتار شده:
  کشیدی ورا گفت بسیار رنج
  کنون برخور ای رنج دیده ز گنج.
  فردوسی.
  خروشید کای رنج دیده سوار
  بدین داستان کهن گوش دار.
  فردوسی.
  چو بیدار شد رنج دیده ز خواب
  ز خوی دید جای پرستش پرآب.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رنج دیده در فرهنگ عمید

 • آن‌که به رنج و زحمت گرفتار‌ شده، محنت‌کشیده،
فارسی به انگلیسی

رنج دیده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید