معنی رموز

رموز
معادل ابجد

رموز در معادل ابجد

رموز
  • 253
حل جدول

رموز در حل جدول

فرهنگ معین

رموز در فرهنگ معین

  • (رُ) [ع.] (اِ.) جِ رمز؛ رازها، نهفته ها.
لغت نامه دهخدا

رموز در لغت نامه دهخدا

  • رموز. [رُ] (ع اِ) ج ِ رمز. (اقرب الموارد). رمزها. رجوع به رمز شود: این سخن از اشارات و رموز متقدمان است. (کلیله و دمنه). و شرایط سخن آرایی در تضمین امثال. و شرح رموز و اشارات تقدیم نموده آید. (کلیله و دمنه). در رموز متقدمان. نخوانده ای که مَن سَل َّ سیف َالبغی قُتِل َ به. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رموز در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

رموز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شرایط سخن آرائی در تضمین امثال، رمزها
فرهنگ فارسی آزاد

رموز در فرهنگ فارسی آزاد

  • رُمُوز، اشارات- رازهای نهفته- مطالب غیر مفهوم که برای حل آنها کلیدی لازم باشد (مفرد: رَمز). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید