معنی رمه

رمه
معادل ابجد

رمه در معادل ابجد

رمه
 • 245
حل جدول

رمه در حل جدول

 • موچه پردار
 • گله گوسفندان
مترادف و متضاد زبان فارسی

رمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احشام، رمق، رمک، سیله، فسیله، گله، دسته، گروه، جیش، سپاه، لشکر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

رمه در فرهنگ معین

 • گله گاو و گوسفند و اسب، گروه مردم. [خوانش: (رَ مِ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • استخوان پوسیده، مورچه پردار، کرمک چوب - خوار، خاک نمناک، مغز استخوان. [خوانش: (رِ مِّ یا مَُ) [ع. رمه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • پاره رسن پوسیده، ریسمان پاره، پیشانی. [خوانش: (رُ مَّ) [ع. رمه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رمه در لغت نامه دهخدا

 • رمه. [رَ م َ / م ِ] (اِ) گله ٔ گوسفند و ایلخی اسب. (برهان). گله ٔ گوسفند. (آنندراج). گله ٔ گوسفند و امثال آنها. (فرهنگ نظام). گله ٔ گوسپندان. (ناظم الاطباء). سیله. رمک. (برهان). رَمَق. (منتهی الارب) (المعرب جوالیقی). قطیع. ثَلّه. (منتهی الارب):
  پس بیوبارید ایشان را همه
  نه شبان را هشت زنده نه رمه.
  رودکی.
  خردپادشاهی بود مهربان
  بود در رمه گرگ را چون شبان.
  ابوشکور.
  و رمه های خوک دارند [صقلابیان] همچنانک رمه ٔ گوسفند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمه در فرهنگ عمید

 • گلۀ گاو، گوسفند، یا اسب،
  سپاه و لشکر،
  [قدیمی] گروه مردم: گر این خواسته زاو پذیریم همه / ز من گردد آشفته شاه رمه (فردوسی: ۱/۲۴۰)،
  * رمه ‌شدن: (مصدر لازم) ‹رمه گشتن› [قدیمی] جمع شدن، گرد آمدن، در یکجا جمع شدن،. توضیح بیشتر ...
 • استخوان پوسیده،
فارسی به انگلیسی

رمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

رمه در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

رمه در گویش مازندرانی

 • گله ی گوسفند و گاو
فرهنگ فارسی هوشیار

رمه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

رمه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید