معنی رمد

رمد
معادل ابجد

رمد در معادل ابجد

رمد
  • 244
حل جدول

رمد در حل جدول

فرهنگ معین

رمد در فرهنگ معین

  • (رَ مَ) [ع.] (اِ.) درد چشم.
لغت نامه دهخدا

رمد در لغت نامه دهخدا

  • رمد. [رَ] (ع مص) هلاک شدن. (تاج المصادر بیهقی). هلاک شدن غنم از سرما یا برف ریزه و یقال: قد رمدنا القوم َ؛ اذا اتینا علیهم. (منتهی الارب). رمد غنم، هلاک شدن آن از سرما یا از برف ریزه و منه: قدمنا هذا البلد فرمدنا فیه. و ابن سکیت گفت یقال: رمدنا القوم، ای اتیناعلیهم، یعنی اهلکناهم جمیعاً. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
  • رمد. [رَ م َ] (ع مص) به درد آمدن چشم. (منتهی الارب). چشم درد گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). آشوبیدن و شوریده شدن چشم از درد یا آسیبی. (از اقرب الموارد). درد چشم و باد کردن آن. (از متن اللغه). سرخ گردیدن سفیدی چشم و آن اکثر ازباد و جریان آب بود. (غیاث اللغات). || رَمِدَ الرجل، آشوبید و شورید چشم وی از درد یا آسیبی و از این معنی است: بکت علیه المکارم حتی رَمِدَت ْ عیونها و قرحت جفونها. (از اقرب الموارد). || (اِمص) درد چشم یا ورمی است که در طبقه ٔ ملتحمه حادث شود. توضیح بیشتر ...
  • رمد. [رَ م ِ] (ع ص) آب مزه برگشته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آب شور. (منتهی الارب) (آنندراج). || جامه ٔ شوخگن. ثوب رَمِد؛ وسخ. (از اقرب الموارد). || مرد دردگین چشم. (منتهی الارب). شخص مبتلا به رَمَد. (المنجد). ارمد. (منتهی الارب). رجوع به رَمَد شود. توضیح بیشتر ...
  • رمد. [رُ] (ع اِ) پشه بدان جهت که خاکستری رنگ است. (منتهی الارب). پشه زیرا که برنگ خاکستری است و گویند: ان طنین الرمد من الدواهی الربد. (از اقرب الموارد). || (ص، اِ) ج ِ اَرْمَد. رجوع به ارمد شود. توضیح بیشتر ...
  • رمد. [رَ] (اِخ) ریگستانی است بین ذات العشر و ینسوعه. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمد در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

رمد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ از سرما مردن، از میان بردن چشم آماه از بیماری ها ‎ چشم آماسیده، آب بدمزه، آب شور، چرکین: جامه (تک: رمدا ء) شترمرغان (اسم) درد چشم، ورمی که در طبقه ملتحمه پدید آید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

رمد در فرهنگ فارسی آزاد

  • رَمَد، بیماری چشم- درد چشم- ورمی که در ملتحمه چشم پیدا شود
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه