معنی رمانتیک

رمانتیک
معادل ابجد

رمانتیک در معادل ابجد

رمانتیک
  • 721
حل جدول

رمانتیک در حل جدول

فرهنگ معین

رمانتیک در فرهنگ معین

  • (رُ) [فر.] (ص.) داستانی، افسانه ای، شاعرانه.
لغت نامه دهخدا

رمانتیک در لغت نامه دهخدا

  • رمانتیک. [رُ] (فرانسوی، ص) از کلمه ٔ رمان فرانسوی و مراد سبکی است در نویسندگی که مربوط به مسیحیت و ادبیات قرون وسطی و مخالف مکتب کلاسیک قدیم است. در این سبک نویسنده در بیان تخیلات و تجسم افکار خود آزادی کامل دارد. (از فرهنگ وبستر). کلمه ٔ رمانتیک که ازقرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه به کار می رفت از سال 1676م. وارد فرانسه شد و مدتی مترادف با Pittoresque (خیال انگیز) و Romanesque (افسانه ای) به کار برده می شد و تا سال 1775 به معنی امروزی به کار نرفت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمانتیک در فرهنگ عمید

  • مربوط به رمانتیسم،
    آنچه احساسات و عواطف در آن بارز باشد، شاعرانه،
    احساساتی، خیال‌پرداز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

رمانتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • افسانه ای، قهرمان وار، شاعرانه، جالب، سبک ادبی که در اوائل قرن نوزدهم در فرانسه و انگلستان پیدا شد و اصول ادبیات کلاسیک را کنار گذاشته و بجای تقلید از قدماء سبک جدیدی اختیار کردند فرانسوی داستان پردازیک شورمند (صفت) داستانی افسانه یی، اثری شعری وابسته بسبک رمانتیسم. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

رمانتیک در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید