معنی رمال

رمال
معادل ابجد

رمال در معادل ابجد

رمال
 • 271
حل جدول

رمال در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رمال در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • دعانویس، ساحر، طالع‌بین، عراف، فالگیر، کاهن، کف‌بین
فرهنگ معین

رمال در فرهنگ معین

 • جمع رمل.، ریگ ها، ریگستان ها. [خوانش: (رِ) [ع.] (اِ.)]
 • (رَ مّ) [ع.] (ص.) فالگیر.
لغت نامه دهخدا

رمال در لغت نامه دهخدا

 • رمال. [رِ] (ع اِ) ج ِ رَمْل. ریگها. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج ِ رَمْله. (دهار). رجوع به رَمْل شود:
  فرازگشت نشیب و نشیب گشت فراز
  رمال گشت رماد و رماد گشت رمال.
  قطران تبریزی.
  ایشان چو روز روشن و بدخواهشان چو شب
  ایشان سحاب رحمت و گیتی همه رمال.
  ناصرخسرو.
  از چه کند دهر جز از سنگ سخت
  ایدون این نرم و رونده رمال.
  ناصرخسرو.
  آن را نبرم مال همی ظن که خداوند
  در سنگ نهاده ست و در این خاک و رمالش.
  ناصرخسرو.
  و عدد سکان بلاد فزون تر از رمال و حصی. توضیح بیشتر ...
 • رمال. [رُ] (ع اِ) حصیر. (منتهی الارب). حصیر تنگ بافته شده. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). بوریا. || برگهای خرما در رسن و مانند آن بافته و آن بمنزله ٔ رشته و پود است. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • رمال. [رَم ْ ما] (ع ص، اِ) بوریاگر. (مهذب الاسماء). || فروشنده ٔ رَمْل. (المنجد). || رَمْل کش. (ملخص اللغات خطیب کرمانی). آنکه ادعای دانستن رَمْل کند. رمل بین. رمل انداز. فال بین. فالگو. دارنده ٔ علم رمل. (از اقرب الموارد).
  - امثال:
  از گیر دزد درآمد به گیر رمال افتاد، نظیر: از چاله درآمد به چاه افتاد. از مصیبتی خلاص شد به مصیبتی بزرگتر دچار گردید.
  با رمال شاعر است با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هیچکدام هردو، نظیر: مثل شترمرغ که چون گوئی بپر گوید اشترم وچون گوئی بار بر گوید مرغم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمال در فرهنگ عمید

 • رمل‌فروش، ریگ‌فروش،
  کسی که رمل می‌اندازد و فال می‌بیند، فال‌بین، فال‌گیر،. توضیح بیشتر ...
 • رَمْل
فارسی به انگلیسی

رمال در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رمال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ریگها کسی که رمل می اندازد، فالبین
فرهنگ فارسی آزاد

رمال در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَمّال، شن و ماسه فروش- طالع بین (به کلمه رَمل مراجعه شود)
واژه پیشنهادی

رمال در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید