معنی رماس

رماس
معادل ابجد

رماس در معادل ابجد

رماس
  • 301
حل جدول

رماس در حل جدول

فرهنگ معین

رماس در فرهنگ معین

  • (رَ) (اِ. ) مصطکی، صمغی سفید رنگ و نرم و خوشبو، شیرین و چسبنده که از درختی در شام به دست می آید. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رماس در لغت نامه دهخدا

  • رماس. [رَ] (اِ) مصطکی و آن را رماست هم گویند. (برهان قاطع) (آنندراج). مصطکی. علک الروم. طبیعت در دوم گرم و خشک، مقوی معده و جگر و هاضمه و اشتها، محرک آروغ و رافع پیچش، مصلح گردکان و کتیرا، بدل بوزن آن کندر و یا یک و نیم وزن علک البطم. و در تقویت معده و جگر او خز (کذا) شربت یک مثقال. (الفاظ الادویه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رماس در فرهنگ عمید

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید