معنی رفتار

رفتار
معادل ابجد

رفتار در معادل ابجد

رفتار
 • 881
حل جدول

رفتار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رفتار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اقدام، حرکت، سلوک، سیره، صفت، عمل، فعل، کردار، کنش، روش، سبک، سلوک، روال، سیر، طریقه، مشی، هنجار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

رفتار در فرهنگ معین

 • روش، طرز حرکت، سلوک. [خوانش: (رَ) (اِمص.)]
لغت نامه دهخدا

رفتار در لغت نامه دهخدا

 • رفتار. [رَ] (اِمص) سلوک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). حاصل بالمصدر رفتن. و مستانه، شتاب آلود از صفات، و موج از تشبیهات اوست و با لفظکردن مستعمل. (آنندراج). معاملت. معامله. سلوک: خوش رفتاری، حسن سلوک. (یادداشت مؤلف): غالباً نشانه و نمونه ٔ وضع رفتار و عمر شخصی یا قصد از طبیعت روحانی و روش و نسبتهای او می باشد علیهذا می تواند و مختار است که چون شخصی دنیوی و جسمانی راه رود ویا همچو مردی اخروی و روحانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رفتار در فرهنگ عمید

 • واکنش‌های انسان یا حیوان به محرک‌های خارجی، طرز عمل،
  [قدیمی] رفتن،
  [قدیمی] خرامیدن، با ناز راه رفتن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رفتار در فارسی به انگلیسی

 • Act, Actions, Behavior, Behaviour, Comportment, Conduct, Dealing, Demeanor, Deportment, Manner, Treatment, Way. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

رفتار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

رفتار در فارسی به عربی

 • اسلوب، بادره، تصرف، سلوک، صله، ماثره، معالجه
فرهنگ فارسی هوشیار

رفتار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • سلوک، معامله، خوش رفتاری کردن
فارسی به ایتالیایی

رفتار در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

رفتار در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید