معنی رشتن

رشتن
معادل ابجد

رشتن در معادل ابجد

رشتن
 • 950
حل جدول

رشتن در حل جدول

 • تافتن، تابیدن
فرهنگ معین

رشتن در فرهنگ معین

 • (رِ تَ) (مص م.) تافتن، تابیدن.
 • (رُ تَ) (مص ل.) افروختن، تافتن.
لغت نامه دهخدا

رشتن در لغت نامه دهخدا

 • رشتن. [رِ ت َ] (مص) ریسیدن و تافتن پشم و ابریشم و کتان و جز آن که بعربی غَزْل گویند. (از شعوری ج 2 ورق 19). ریسیدن و تافتن و تابیدن. (ناظم الاطباء). ریسیدن. (آنندراج). ریسیدن پشم و پنبه و غیره باشد. (لغت فرس اسدی، نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ نخجوانی). تافتن. تابیدن. نخ کردن. ریشتن. ریسیدن. حاصل مصدر غیرمستعمل آن ریش است. (یادداشت مؤلف). غَزْل. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). اغتزال. (منتهی الارب):
  این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت
  نقاش بود دست و خمیر اندر آن بنان. توضیح بیشتر ...
 • رشتن. [رُ ت َ] (مص) رنگ کردن. (ناظم الاطباء) (از لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف). حنا بستن به دست و پا. (از شعوری ج 2 ص 19):
  حناست آنکه ناخن دلبند رُشته ای
  یا خون بیدلیست که در بند کُشته ای.
  سعدی (از انجمن آرا).
  برشتی هفت رنگ اکنون بر آنی
  که سازی مدخلی در ارغوانی.
  محمد عصار. توضیح بیشتر ...
 • رشتن. [] (اِخ) نام وزیر دارای بزرگ پسر بهمن که پسرش دارابن دارا او را رنجانید و هم او بدین سبب در باطن با اسکندر رومی یکی شد و او را بر ضد دارا برانگیخت. رجوع به فارسنامه ٔ ابن بلخی ص 55 و 57 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رشتن در فرهنگ عمید

 • ریسیدن، پنبه یا پشم را با دوک تاب دادن و به‌شکل نخ درآوردن،
فارسی به انگلیسی

رشتن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

رشتن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

رشتن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید