معنی رشاد

رشاد
معادل ابجد

رشاد در معادل ابجد

رشاد
 • 505
حل جدول

رشاد در حل جدول

 • به راه راست رفتن
فرهنگ معین

رشاد در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) از گمراهی درآمدن، به راه راست رفتن، (اِمص. ) راستی، رستگاری. [خوانش: (رَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رشاد در لغت نامه دهخدا

 • رشاد. [رَ] (ع اِ) شب خیزک. تره تیزک. تره بند. (برهان). سبزیی است که آنرا چاله و تره تیزک گویند. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف). تخم تره تیزک که آن را هالون گویند. (آنندراج) (منتخب اللغات از غیاث اللغات). سپندان. (مهذب الاسماء). به پارسی سپندان گویند و تره تیزک خوانند و طبیعت آن خشک بود و لطیف و کرمها را بکشد و قطع بلغم بکند و مضر بود به معده و مثانه و تقطیر بول احداث کند و اولی آن بود که محرورمزاج با کاسنی و کاهو خورد. توضیح بیشتر ...
 • رشاد. [رَ] (ع اِمص) راستی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). اهتداء. (اقرب الموارد): جمعی از سادات را که پای از دایره ٔ رشاد و اقتصاد بیرون نهاده به انواع اغدار و انذار به جاده ٔ مستقیم آورد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 437). از سداد سیرت ورشاد طریقت رعایای آن بقعه را در ریاض امن و جنان امان بداشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 396). || پیروزی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). || بسامانی. بسامان بودن. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • رشاد. [رَ] (ع مص) رُشد. به راه شدن و راه راست یافتن. (ناظم الاطباء). به راه شدن. (منتهی الارب). هدایت شدن. (از اقرب الموارد). راه راست یافتن. (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (مصادر اللغه زوزنی). راه راست گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). به راه راست بودن. (آنندراج). به سامان بودن و به راه راست آمدن. (غیاث اللغات، از منتخب اللغات و صراح اللغه). رُشد. رَشَد. راه برداری. اهتداء. براهی. برهی. نقیض ضلالت. نقیض ضلال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رشاد در فرهنگ عمید

 • به راه راست رفتن، رستگاری،
 • ترتیزک، تره‌تیزک،
نام های ایرانی

رشاد در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، هدایت یافتن، رستگاری
فرهنگ فارسی هوشیار

رشاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • رشد، به راه شده، راه راست یافتن
فرهنگ فارسی آزاد

رشاد در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَشاد، راستی، ایستادگی- پیروزی- براه راست رفتن- رستگاری- از گمراهی بیرون آمدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید