معنی رسانا

رسانا
معادل ابجد

رسانا در معادل ابجد

رسانا
  • 312
حل جدول

رسانا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رسانا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • غیرعایق، هادی،

    (متضاد) عایق، غیرهادی، نارسانا
فرهنگ عمید

رسانا در فرهنگ عمید

  • ویژگی جسم هادی حرارت و برق، انتقال‌دهنده، هادی،
فارسی به انگلیسی

رسانا در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

رسانا در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید