معنی رسانا

فرهنگ عمید

رسانا

ویژگی جسم هادی حرارت و برق، انتقال‌دهنده، هادی،

حل جدول

رسانا

هادی برق


فلز رسانا

مس


هادی

رسانا


جسم هادی

رسانا

مترادف و متضاد زبان فارسی

رسانا

غیرعایق، هادی،
(متضاد) عایق، غیرهادی، نارسانا

فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

رسانا

قائد

فرهنگ فارسی هوشیار

ماده ابر رسانا

ابر رسانا ماتک ابر رسانا

انگلیسی به فارسی

semi conductor

نیم هادی، نیم رسانا، نیمه هادی، نیمه رسانا


conductive

رسانا

معادل ابجد

رسانا

312

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری