معنی رتیل

رتیل
معادل ابجد

رتیل در معادل ابجد

رتیل
  • 640
حل جدول

رتیل در حل جدول

فرهنگ معین

رتیل در فرهنگ معین

  • (رُ تِ یْ) [ع. رتیلاء] (اِ. ) جانوری است از شاخه بندپایان شبیه به عنکبوت با شکمی بزرگ و پاهایی کوتاه که سم کشنده ای دارد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رتیل در لغت نامه دهخدا

  • رتیل. [رُ ت َ / ت ِ] (اِ) عنکبوت درشت و کوتاه پای که گویند قسمتی از آنها گزنده است و سمی مهلک دارد. رتیلاء. رتیلا. دیلمک. گال. غنده. خایه گیر. خایه گیرک. باژ. آغنده. انگورک. دلمه. دلمک. (یادداشت مرحوم دهخدا). مأخوذ از رتیلای تازی و بمعنی آن، و دلمه و گال نیز گویند. (ناظم الاطباء). جانوری است از شاخه ٔ بندپایان جزو رده ٔ عنکبوتیان که دارای شکمی نسبهً بزرگست. این جانور با حرکتی سریع بر روی شکارش که معمولاً حشراتست می جهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رتیل در فرهنگ عمید

  • جانوری شبیه عنکبوت و از خانوادۀ بندپایان، با شکم بزرگ و پاهای کوتاه که بعضی از انواع آن زهری کشنده دارد، دلمک، دیلمک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رتیل در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رتیل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عنکبوت درشت و کوتاه پای که گویند قسمتی از آنها گزنده است و سمی مهلک دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید