معنی رتبیل

رتبیل
معادل ابجد

رتبیل در معادل ابجد

رتبیل
  • 642
حل جدول

رتبیل در حل جدول

  • لقب شاهان افغان بود
لغت نامه دهخدا

رتبیل در لغت نامه دهخدا

  • رتبیل. [رَ] (اِخ) زنبیل. ژنده پیل. جوالیقی در المعرب گوید: ملک سجستان است. فرزدق گوید: و تراجع الطرداءُ اذو ثقوا بالامن من رتبیل و الشحر (الشحر ساحل مهره بالیمن و رتبیل ملک سجستان). (المعرب جوالیقی چ مصر ص 163). در المعرب جوالیقی چ مصر این کلمه را در باب الراء بین «راوند» و «رمکه» آورده است، پس راهی برای زنده پیل و ژنده پیل خواندن این کلمه نمی ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به زنبیل و تاریخ سیستان ص 91 و 271 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رتبیل در فرهنگ عمید

  • عنوانی برای پادشاهان سند و کابل،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید