معنی ربون

ربون
معادل ابجد

ربون در معادل ابجد

ربون
  • 258
حل جدول

ربون در حل جدول

فرهنگ معین

ربون در فرهنگ معین

  • (رَ) (اِ.) پولی که پیش از کار به مزدور دهند.
لغت نامه دهخدا

ربون در لغت نامه دهخدا

  • ربون. [رَ] (معرب، اِ) بیعانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیعانه و زری که پیش از مزد به مزدور دهند، مرادف اربون. (فرهنگ رشیدی). مزد و بیعانه یعنی پولی که پیش از کارکردن به مزدور دهند. (ناظم الاطباء). اُرْبان. اُرْبون. عُرْبون. (اقرب الموارد). ربون و اُرْبون، پیش مزد باشد. (حاشیه ٔ لغت فرس اسدی ص 384). زری که پیش از مزد به مزدور دهند، و بعربی بیعانه گویند. (آنندراج). پیش مزد و بیعانه را گویند و آن زری باشد که پیش ازکار کردن به مزدور دهند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ربون در فرهنگ عمید

  • پولی که پیش از انجام کاری به کسی می‌دهند، بیعانه، پیش‌بها، ارمون،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ربون در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

ربون در گویش مازندرانی

  • فرد تندرو و چالاک
فرهنگ فارسی هوشیار

ربون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) پولی که پیش از کار به مزدور دهند یا بابت قیمت چیزی بدیگری دهند پیش مزد بیعانه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید