معنی ربانی

ربانی
معادل ابجد

ربانی در معادل ابجد

ربانی
 • 263
حل جدول

ربانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ربانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • الهی، اهورایی، ایزدی، خدایی، رحمانی، یزدانی، خداجو، زاهد، متعبد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ربانی در فرهنگ معین

 • (رَ بّ) [ع. ] (ص نسب. ) عابد، عارف، خداشناس. ج. ربانیون، ربانیین. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ربانی در لغت نامه دهخدا

 • ربانی. [رَب ْ با] (از ع، ص نسبی) مخفف رَبّانی ّ منسوب به رب. (از متن اللغه) (از منتهی الارب). خدایی. یزدانی. ایزدی:
  ترا گفتند ازین بازار بگذر خاک بیزی کن
  که اینجاریزها ریزند صرافان ربانی.
  خاقانی.
  اما بی تأیید آسمانی و عنایت ربانی بحیلت بشری، سعادت مقصود جمال نمینماید. (سندبادنامه ص 55). رحمت ربانی بر روان امیر ماضی تبرد ضریحه و تقدس روحه و ریحه. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). و حکم ربانی و تقدیر آسمانی در تغییر احوال و تبدیل ابدال غالب آمد. توضیح بیشتر ...
 • ربانی. [رَب ْ با] (اِخ) محمدبن علاء. شیخی بود مر صوفیه را در بعلبک. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • ربانی. [رُب ْ با نی ی] (ع اِ) رُبّان. مهتر کشتیبانان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از بلوغ الارب ج 3 ص 366). ربان. رئیس ملاحان در دریاها. (از متن اللغه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ربانی در فرهنگ عمید

 • مربوط به رب، خدایی، اللهی،
  عالم راسخ در علم دین، خداشناس، عابد، عارف،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ربانی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ربانی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مرد خدا شناس و عابد و عارف خدائی، یزدانی، ایزدی، منسوب برب
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید