معنی رایزنی

رایزنی
معادل ابجد

رایزنی در معادل ابجد

رایزنی
  • 278
حل جدول

رایزنی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رایزنی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

رایزنی در فرهنگ معین

  • (~.) [ع - فا.] (حامص.) مشاورت.
فارسی به انگلیسی

رایزنی در فارسی به انگلیسی

  • Conferral, Consultation, Counsel, Expediency
فارسی به عربی

رایزنی در فارسی به عربی

  • استشاره، مستشار، نصیحه
فرهنگ فارسی هوشیار

رایزنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • عمل و شغل رایزن مشاوره.
فارسی به آلمانی

رایزنی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید