معنی رایزن

رایزن
معادل ابجد

رایزن در معادل ابجد

رایزن
  • 268
حل جدول

رایزن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

رایزن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

رایزن در فرهنگ معین

  • مشاور، آن که در سفارت خانه دولتی در امور (فرهنگی، تجاری، نظامی) مشغول باشد. [خوانش: (زَ) [ع - فا. ] (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رایزن در فرهنگ عمید

  • (سیاسی) مسئول امور فرهنگی سفارت،
    [قدیمی] کسی که در امری با وی مشورت می‌کنند، طرف مشورت، مستشار، مشاور: چنین گفت با رایزن ترجمان / که در سایهٴ شاه دائم بمان (نظامی۵: ۸۶۲)،
    [قدیمی] دانا،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رایزن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

رایزن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

رایزن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

رایزن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه