معنی رایا

رایا
معادل ابجد

رایا در معادل ابجد

رایا
  • 212
حل جدول

رایا در حل جدول

  • گروهى از ماهى هاى پهن باله
  • ماهى پهن باله
لغت نامه دهخدا

رایا در لغت نامه دهخدا

  • رایا. (اِ) کسی که خداوند به او متوجه است. (قاموس کتاب مقدس).

  • رایا. (اِخ) مردی از سبط راوبین و پسر لیخا. (از قاموس کتاب مقدس). توضیح بیشتر ...
  • رایا. (اِخ) پسر شوبال بن یهودا. (از قاموس کتاب مقدس).

  • رایا. (اِخ) اسم مردی که پسرانش بازر و بابل مراجعت کردند. (قاموس کتاب مقدس). توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

رایا در نام های ایرانی

  • پسرانه، آن که خداوند به او توجه دارد، نام مردی از بنی اسرائیل. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید