معنی رایا

لغت نامه دهخدا

رایا

رایا. (اِخ) پسر شوبال بن یهودا. (از قاموس کتاب مقدس).

رایا. (اِخ) مردی از سبط راوبین و پسر لیخا. (از قاموس کتاب مقدس).

رایا. (اِ) کسی که خداوند به او متوجه است. (قاموس کتاب مقدس).

رایا. (اِخ) اسم مردی که پسرانش بازر و بابل مراجعت کردند. (قاموس کتاب مقدس).

نام های ایرانی

رایا

پسرانه، آن که خداوند به او توجه دارد، نام مردی از بنی اسرائیل

معادل ابجد

رایا

212

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری