معنی راویز

راویز
معادل ابجد

راویز در معادل ابجد

راویز
  • 224
حل جدول

راویز در حل جدول

لغت نامه دهخدا

راویز در لغت نامه دهخدا

  • راویز. (اِ) درخت اشترخار. (الفاظ الادویه) علف شتر باشد که آنرا شترخار و اشترغاز نیز گویندو بیخ آن را آچار سازند. (برهان) (از شرفنامه ٔ منیری) (از رشیدی). درخت اشترخار که آنرا اشترخار نیز گویند و به خارشتر مشهور است. (آنندراج) (انجمن آرا). و رجوع به اشترخار و اشترغار در همین لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

راویز در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

راویز در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

راویز در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید