معنی راهبه

راهبه
معادل ابجد

راهبه در معادل ابجد

راهبه
  • 213
حل جدول

راهبه در حل جدول

فرهنگ معین

راهبه در فرهنگ معین

  • (هِ بِ) [ع. راهبه] (ص.) زن ترسای پارسا ج. راهبات.
فرهنگ عمید

راهبه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

راهبه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

راهبه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

راهبه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

راهبه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه