معنی راهبرد

حل جدول

راهبرد

استراتژی

استراتژیت

معادل فارسی استراتژیک

تاکتیک


معادل فارسی تاکتیک

راهبرد


تاکتیک

راهبرد


استراتژی

راهبرد


استراتژی جنگی

راهبرد


تدبیرجنگی

راهبرد،استراتژی


تدبیرجنگ

تاکتیک، راهبرد


تدبیر جنگی

راهبرد

فارسی به عربی

راهبرد

توجیه، الإستراتیجیه

انگلیسی به فارسی

Hotelling strategy

راهبرد هتلینگ


guideline

راهبرد

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

استراتژی

راهبرد

معادل ابجد

راهبرد

412

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری