معنی راستی

راستی
معادل ابجد

راستی در معادل ابجد

راستی
 • 671
حل جدول

راستی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

راستی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صحت، صدق، صواب، هوده، صحت‌عمل، صداقت، حق، حقیقت، حقیقی، واقعی، راستین،
  (متضاد) بیهوده، دروغین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

راستی در فرهنگ معین

 • صداقت، حقیقت، درستی. [خوانش: (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

راستی در لغت نامه دهخدا

 • راستی. (حامص) استقامت. وضع یا حالت مستقیم و راست. (ناظم الاطباء). مقابل کجی. (از آنندراج). مقابل ناراستی و مقابل خمیدگی: قوام، راستی. (دهار) (منتهی الارب):
  حال با کژ کمان راست کند کار جهان
  راستی تیرش کژی کند اندر جگرا.
  شاکر بخاری.
  دو خط باشد یک با دیگر پیوسته نه براستی ایشان. (التفهیم).
  گوژ گشتن با چنان حاسد بود از راستی
  باژگونه راست آید نقش گوژ اندرنگین.
  منوچهری.
  دریغ این قد و قامت مردمی
  بدین راستی بر تو ای نابکار. توضیح بیشتر ...
 • راستی. (اِخ) امیر راستی اصلش از سادات تبریز است ولی خود در خراسان نشو و نما یافته است. او دارای طبعی شیوا و رسا و طبیعتی بلند و والا بوده است. راستی در دوران تصدی تولیت نصریه ٔ تبریز لیافت و پاکدامنی زایدالوصفی از خود نشان داد. اشعار زیر او راست:
  دل مرا کشته ٔ آن غمزه ٔ پر فن میداشت
  للّه الحمد چنان شد که دل من میخواست.
  #
  شوق تو زتن برون نخواهد رفتن
  تا جان ز بدن برون نخواهد رفتن
  گفتی که برون کن از دلت مهر مرا
  این از دل من برون نخواهد رفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

راستی در فرهنگ عمید

 • [مقابلِ کجی و خمیدگی] راست بودن،
  طرف راست بودن،
  صحت و درستی،
  [مقابلِ دروغ] صداقت و حقیقت،
  * ‌راستی‌را: [قدیمی] = = به‌راستی: راستی را اگر کتاب نبود / علم جز نقش روی آب نبود (؟: لغت‌نامه: راستی)،
  * به‌راستی: (قید تٲکید) ‹راستی را› درحقیقت، درواقع،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

راستی در فارسی به انگلیسی

 • Apropos, Erectness, Honestly, Incidentally, Indeed, Veracity, Reality, Really, Rectitude, Sooth, Straight, Sure, Troth, Truth, Truthfulness, Verity. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

راستی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

راستی در فارسی به عربی

 • حقا، حقیقه، سکن، فی الحقیقه
فرهنگ فارسی هوشیار

راستی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • استقامت، مقابل ناراستی و خمیدگی
فارسی به ایتالیایی

راستی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

راستی در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

راستی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید