معنی رازیانه

رازیانه
معادل ابجد

رازیانه در معادل ابجد

رازیانه
 • 274
حل جدول

رازیانه در حل جدول

فرهنگ معین

رازیانه در فرهنگ معین

 • (نِ) (اِ. ) بادیان، والان، گیاهی است خوشبو با دانه های ریز که برای نفخ مفید است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

رازیانه در لغت نامه دهخدا

 • رازیانه. [ن َ / ن ِ] (اِ) رازیانج. فنوی. از تیره ٔ چتریان با گونه های پایا به ارتفاع 1 تا 1/5 متر و برگهای متناوب دارای بریدگی و معطر و طعمی مطبوع و کمی شیرین. رجوع به کارآموزی و داروسازی ص 202 شود:
  گوئی که حلال است پخته ٔ سکر
  با سنبل و با بیخ رازیانه.
  ناصرخسرو.
  و رجوع به رازیانج شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رازیانه در فرهنگ عمید

 • گیاهی علفی و خوش‌بو با برگ‌های ریز و گل‌های چتری زردرنگ که مصرف دارویی دارد، بادیان، بادتخم،
  دانۀ این گیاه با مصرف دارویی. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

رازیانه در خواص گیاهان دارویی

 • رازیانه دارای حدود 10% روغن، کیم مواد قندی و مسویلاژ و حدود 4% اسانس می باشد. روغن رازیانه دریا 4% اسید پال میتیک، 22% اسید اولیئک، 14% اسید لینوئیک و 60% اسید پتروسلینیک می باشد. رازیانه از نظر طب قدیم ایران گرم و شخک است. ریشه رازیانه گرمتر از بقیه قسمت های گیاه است رازیانه اثر زیاد کنده شیر را در زنانش یر ده درد و بدین منظور می توان از دم کرده رازیانه استفاده کرد برگهای رازیانه ادرار آور است. اشتها آور و مقوی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

رازیانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) گیاهی است از تیره چتریان که دو ساله است (بعض گونه هایش پایا میباشد) و در سراسر نواحی بحرالروم و حبشه و ایران میروید. ارتفاع آن بین 1 تا 5 , 1 است. برگهای متناوب و دارای بریدگی بسیار و دمبرگش شامل غلافی است که ساقه را فرا میگیرد. برگش معطر و طمعش مطبوع و کمی شیرین است رازیانج شمار شمره سونف باریان بسباس. یا رازیانه آبی کاکله. یا رازیانه دریایی کاکله. یا رازیانه رومی انیسون. یا رازیانه کاذب شوید شبت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

رازیانه در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

رازیانه در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

رازیانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید