معنی رادیان

رادیان
معادل ابجد

رادیان در معادل ابجد

رادیان
  • 266
حل جدول

رادیان در حل جدول

  • واحد سنجش کمان دایره
  • واحد کمان و زاویه
لغت نامه دهخدا

رادیان در لغت نامه دهخدا

  • رادیان. (اِخ) نام قومی است. (آنندراج).

  • رادیان. (فرانسوی، اِ) واحد زاویه است و مقدار آن زاویه ٔ مرکزی است که قوس آن برابر با شعاع دایره باشد و مقدار آن برحسب درجه پنجاه و هفت درجه و کسری است. (دیکسیونر فنی شامبر «چمبرز» چاپ انگلیس سال 1945 ذیل کلمه ٔ رادیان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رادیان در فرهنگ عمید

  • واحد اندازه‌گیری زاویه، معادل ۵۷ درجه و ۳۰ دقیقه،
فرهنگ فارسی هوشیار

رادیان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی پرتو افکن تابا، شخانه خیز جایی در آسمان به گمان آن که شخانه (شهاب) از آن جا خاسته. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

رادیان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید