معنی رادیان

لغت نامه دهخدا

رادیان

رادیان. (اِخ) نام قومی است. (آنندراج).

رادیان. (فرانسوی، اِ) واحد زاویه است و مقدار آن زاویه ٔ مرکزی است که قوس آن برابر با شعاع دایره باشد و مقدار آن برحسب درجه پنجاه و هفت درجه و کسری است. (دیکسیونر فنی شامبر «چمبرز» چاپ انگلیس سال 1945 ذیل کلمه ٔ رادیان).

حل جدول

رادیان

واحد سنجش کمان دایره

واحد کمان و زاویه


رادیان، درجه

واحد سنجش زاویه


رادیان ، درجه

واحد سنجش زاویه


واحداندازه گیری کمان وزاویه

رادیان


واحدزاویه

رادیان


واحددرجه

رادیان


واحد اندازه‌گیری زاویه

رادیان


واحد درجه

رادیان

فرهنگ فارسی هوشیار

رادیان

فرانسوی پرتو افکن تابا، شخانه خیز جایی در آسمان به گمان آن که شخانه (شهاب) از آن جا خاسته

فرهنگ عمید

رادیان

واحد اندازه‌گیری زاویه، معادل ۵۷ درجه و ۳۰ دقیقه،

فارسی به آلمانی

رادیان

Radian [noun]

انگلیسی به فارسی

radian

رادیان

معادل ابجد

رادیان

266

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری