معنی راحله

راحله
معادل ابجد

راحله در معادل ابجد

راحله
  • 244
حل جدول

راحله در حل جدول

فرهنگ معین

راحله در فرهنگ معین

  • (حِ لِ) [ع. راحله] (اِ.) مَرúکب، چهارپای بارکش.
فرهنگ عمید

راحله در فرهنگ عمید

  • ستور بارکش،

    شتر قوی مستعد برای سواری دادن یا بار کشیدن،
نام های ایرانی

راحله در نام های ایرانی

  • دخترانه، مؤنث راحل
فرهنگ فارسی هوشیار

راحله در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید