معنی راج

راج
معادل ابجد

راج در معادل ابجد

راج
  • 204
حل جدول

راج در حل جدول

  • لقب سلاطین غیر مسلمان هند
  • لقب سلاطین غیرمسلمان هند
لغت نامه دهخدا

راج در لغت نامه دهخدا

  • راج. (اِ) پتی هو و از گیاهان دارویی است از تیره لیلیاسه. دسته ٔ آسپاراژه قسمت قابل مصرف، سوش ریزم دار مواد، مؤثره، اسانس، رزین، املاح پتاس و آهک. موارد استعمال، شربت پنج ریشه. (کارآموزی داروسازی ص 179). || راش. درخت آلش. قان. زان. (فرهنگ نفیسی). توضیح بیشتر ...
  • راج. (معرب، اِ) معرب راجه. رجوع به راجا و راجه شود.

فرهنگ عمید

راج در فرهنگ عمید

فارسی به عربی

راج در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

راج در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) گیاهی است از تیره راجها که برخی گونه هایش بصورت درختچه و برخی دیگر بصورت درخت میباشد. برگهایش بیضوی و متناوب و براق و کناره های برگهایش دارای بریدگی هایی نوک تیز میباشد. گلهایش سفید و دارای تقارن محوری است. یا راج معمولی درختی است دو پایه که ارتفاعش بین 5 تا ‎7 متر و تنه اش مستقیم است و شاخه هایی که از آن متفرع میشود دارای پوست صاف و سبز رنگ میباشد. میوه اش باندازه آلبالو و برنگ قرمز تند است. از بافتهای قسمت زیر پوست این گیاه پس ازساییدن نوعی چسب تهیه میکنند که مانند سریش مصرف میشود خاس خاش طیم شرابه. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

راج در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید