معنی ذیل

ذیل
معادل ابجد

ذیل در معادل ابجد

ذیل
 • 740
حل جدول

ذیل در حل جدول

 • ادامه مطلب
 • ادامه مطلب، پایین و دنبال
مترادف و متضاد زبان فارسی

ذیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انتها، پای، دامن، دامنه، زیر
فرهنگ معین

ذیل در فرهنگ معین

 • دامن جامه، پایین هر چیز، آخر هر چیز، جمع اذیال، دنباله، پایین، دامنه، بخشی در پایین کتاب که برای توضیح بعضی مطالب متن نویسند، رساله یا کتابی که در تکمیل مطالب کتاب دیگر نویسند. [خوانش: (ذَ یا ذِ یْ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ذیل در لغت نامه دهخدا

 • ذیل. [ذَ] (ع اِ) دامان. دامان جامه. دامن. دامن هر چیزی. || دامنه:
  و آن بیابان سر بسر در ذیل کوه
  بر خلایق گشته موسی با شکوه.
  مولوی.
  || آخر هر چیزی. || سپس هر چیزی. || ذیل ریح، آنچه زمین را روبد از باد و نشانهائی که در ریگ از وزش باد همچون نشان کشش دامن بماند. || ذیل فرس و غیر آن، دم اسپ و جز آن. دنب. ذنب. دمب. دُم. || دنبال. دنباله ٔ هر چیزی. || آنچه فروهشته باشد، از هر چیز که باشد. || ذیل دائل، خواری و رسوائی. || ذوذیل، لقب اسب شیبان. توضیح بیشتر ...
 • ذیل. [ذَ] (ع مص) دامن کشان رفتن. خرامیدن. (دهار) (زوزنی). دامن کشیدن و خرامان رفتن. دامن بر زمین کشیدن. دامن درکشیدن. (دهار). || صاحب ذیل و دامان شدن. || ذیل ذنب، برداشتن دم را. افراشتن دم را. || ذالت المراءه ذیلا؛ لاغر گردید. || ذال الشی ٔ؛آسان رسید. سبک گردید. || ذالت حاله، فروتر شد حال او. || ذال الیه، گستاخی کرد. توضیح بیشتر ...
 • ذیل. [ذَ] (اِخ) نام کوکبی در صورت المراءه المسلسله.

فرهنگ عمید

ذیل در فرهنگ عمید

 • [مجاز] آخر چیزی،
  [قدیمی] دامان، دامن، دامن هر‌چیز، پایین، دنباله،
  [قدیمی] دم،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ذیل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ذیل در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ذیل در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ذیل در فارسی به عربی

عربی به فارسی

ذیل در عربی به فارسی

 • دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن
 • حاشیه نوشتن , افزودن , الحاق کردن , اویختن , پیوست کردن
فرهنگ فارسی هوشیار

ذیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دامن کشان رفتن، دنبال، پائین
فرهنگ فارسی آزاد

ذیل در فرهنگ فارسی آزاد

 • ذَیل، دامَن-پائین لباس- ته- زیر- دُم، آخرو دنبال هرچیز- حاشیه و مؤخره ای که بر کتاب و معمولاً در پایان آن می نویسند- حقارت و خواری- ذُلّ- (جمع:اَذیال-ذُیُول- اَذیُل). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید