معنی ذکر شده

ذکر شده
معادل ابجد

ذکر شده در معادل ابجد

ذکر شده
  • 1229
حل جدول

ذکر شده در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ذکر شده در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید