معنی ذخیره

ذخیره
معادل ابجد

ذخیره در معادل ابجد

ذخیره
 • 1515
حل جدول

ذخیره در حل جدول

 • پستایى
 • رزرو
 • پس انداز
 • پس انداز، رزرو، اندوخته، توشه، تهیه، تدارک
 • اندوخته
مترادف و متضاد زبان فارسی

ذخیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اندوخته، پس‌افت، پس‌انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، ذخر، رزرو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ذخیره در فرهنگ معین

 • پس انداز، اندوخته، جمع ذخایر، آن که می تواند در صورت غیبت یا کناره گیری عضوی از یک گروه جانشین او شود، آن که به خاطر به وجود آمدن نیاز جنگی به خدمت در ارتش فراخوانده شود، (کن. ) معلومات، افکار، (کن) پول. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ذخیره در فرهنگ عمید

 • هر چیزی که برای روز مبادا نگه ‌دارند، آنچه آماده سازند برای وقت حاجت، پس‌انداز، اندوخته، ستنج،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ذخیره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ذخیره در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ذخیره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ذخیره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ذخیره در فارسی به عربی

 • احتیاطی، تراکم، حجز، خزان، کنز، محجوز، اِحتیاطی، اِدّخاری
فرهنگ فارسی هوشیار

ذخیره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چیز نهان کرده، پس افت، نهاده
فرهنگ فارسی آزاد

ذخیره در فرهنگ فارسی آزاد

 • ذَخِیرهَ، برگزیده- پس انداز0- مهمات جنگی از فشنگ و گلوله و مواد منفجره و آنچه که برای ادامه کار سلاح های آتشین لازمست (جمع:ذَخائِر). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ذخیره در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه