معنی ذال

ذال
معادل ابجد

ذال در معادل ابجد

ذال
 • 731
حل جدول

ذال در حل جدول

 • از حروف الفبا
فرهنگ معین

ذال در فرهنگ معین

 • [ع] (اِ. ) حرف نهم از الفبای عربی و حرف یازدهم از الفبای فارسی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ذال در لغت نامه دهخدا

 • ذال. (ع اِ) خوج خروه. تاج خروس. خود خروه. عرف الدیک. و آن گوشتپاره ای سرخ است که بر سر خروس بود. فش خروس. (قاض یخان بدر محمد دهار). توضیح بیشتر ...
 • ذال. (اِ) نام حرف نهم از حروف تهجی عرب و یازدهم از حروف فارسی است میان دال و راء و صورت آن این است (ذ) یعنی دال با نقطه ٔ فوقانیه:
  که دال نیز چو ذال است در کتابت لیک
  بششصد و نود و شش کم است دال از ذال.
  انوری.
  و ذویله مصغر آن است. توضیح بیشتر ...
 • ذال. (ع مص) سبک رفتن. (تاج المصادر بیهقی). نرم رفتن. || شتاب رفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ذال در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

ذال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) حرف نهم از الفبای عربی (ابتث) و حرف یازدهم از الفبای فارسی ‎ به شتاب رفتن، دراز شدن، شوخ چشمی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید