معنی دیگدان

دیگدان
معادل ابجد

دیگدان در معادل ابجد

دیگدان
 • 89
حل جدول

دیگدان در حل جدول

فرهنگ معین

دیگدان در فرهنگ معین

 • جای گذاشتن دیگ، دیگپایه، سه پایه، اجاق، آتشدان. [خوانش: (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دیگدان در لغت نامه دهخدا

 • دیگدان. (اِ مرکب) دیگپایه. ظرف دیگ. (غذا). مانند گلابدان که ظرف گلاب است. (از آنندراج ذیل دیگپایه). سه پایه. اثافی. سه لنگه. سفع: منصب، دیگدان آهنی. (منتهی الارب). معرب آن دقدان در دیقان، ای اثافی القدر. (یادداشت مؤلف). دخس. پنهان شدن چیزی در خاک همچو دیگدان و خاکستر. (منتهی الارب):
  شنیدم که از نقره زد دیگدان
  ز زر ساخت آلات خوان عنصری.
  خاقانی.
  اگرزنده بودی در این دور بخل
  خسک ساختی دیگدان عنصری.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیگدان در فرهنگ عمید

 • جای گذاشتن دیگ،

  دیگ‌پایه،

  اجاق،
فارسی به انگلیسی

دیگدان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دیگدان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جای گذاشتن دیگ دیگپایه، سه پایه، اجاق آتشدان. یا دیگدان سرد بخیل خسیس. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دیگدان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید