معنی دینامیک

دینامیک
معادل ابجد

دینامیک در معادل ابجد

دینامیک
  • 135
حل جدول

دینامیک در حل جدول

فرهنگ معین

دینامیک در فرهنگ معین

  • پر از نیرو، متحرک، پویا، بخشی از علم مکانیک که حرکات را مورد مطالعه قرار می دهد، مبحث حرکت اجسام. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دینامیک در لغت نامه دهخدا

  • دینامیک. (فرانسوی، اِ) قسمتی از علم مکانیک که در آن از حرکت دستگاههای ذرات و اجسام تحت تأثیر نیروها بحث میشود. دینامیک با علل حرکت سر و کار دارد و حال آنکه سینماتیک در واقع بحث هندسی در حرکات است و ستاتیک یا تعادل شناسی علم تعادل نیروهاست. (ازدائره المعارف فارسی). || در تداول، پر از نیرو. مملو از نیروی حیاتی. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دینامیک در فرهنگ عمید

  • دارای حرکت و پویایی، پویا،
    (اسم) شاخه‌ای از علم مکانیک که به بررسی چگونگی حرکت اجسام بر اثر نیروی وارده به آن‌ها می‌پردازد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دینامیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قسمتی از علم مکانیک که در آن از حرکت دستگاههای ذرات و اجسام تحت تاثیر نیروها بحث میشود، دینامیک با علل حرکت سروکار دارد و دینامیک از علم حرکت اجسام با قوه برق میباشد فرانسوی پویا نیرو ییک ‎ (صفت) مربوط به قوه: واحد دینامیک، پر از نیرو مملو از نیروی حیاتی، (اسم) بخشی از مکانیک که روابط بین قوی و حرکات را مورد مطالعه قرار میدهد مبحث حرکت اجسام علم الحرکات. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دینامیک در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید