معنی دینار

دینار
معادل ابجد

دینار در معادل ابجد

دینار
 • 265
حل جدول

دینار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دینار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • درم، درهم، ریال، زر، پیسه، پول، وجه
فرهنگ معین

دینار در فرهنگ معین

 • سکه طلا، مسکوک زر، واحد پول کنونی دولت عراق. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

دینار در لغت نامه دهخدا

 • دینار. (اِ) از کلمه ٔ دِنّار مشتق شده است نون اول را بدل به «یاء» کردند تا بمصدرهائی که بر وزن فعال می آید چون کذاب اشتباه نشود مانند قوله تعالی: و کذبوا بآیاتنا کذابا. ج، دنانیر و نون اصلی که بدل به «یاء» شده بود در جمع باز میگردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از منتهی الارب) (از بحر الجواهر). جوالیقی گوید: دینار فارسی و معرب است و اصل آن دنار است اما عرب نامی جز دینار برای آن نمی شناسد و بصورت اسم عربی بکار رفته است لذا خداوند در قرآن مجید ازدینار نام برده است و عرب را بکلماتی خطاب نموده که آنان آن کلمات را می فهمیدند و عرب از این کلمه فعل ساختند و گفتند رجل مدّنر، کثیرالدنانیر. توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) ابن دینار کاتب و مولای عبدالملک بن مروان. (از الوزراء و الکتاب ص 34). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) کنیت او ابوکثیر و تابعی است و محمدبن اسحاق از او روایت کند. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) نام ابوعبداﷲ القرط و تابعی است. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) نام ابوحازم تمار مولی ابی رهم و تابعی است. (یادداشت دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) مکنی به ابوصفیه پدر ابو حمزه ٔ ثمالی از اصحاب علی امیرالمؤمنین (ع) بوده است. (از ابن الندیم). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) (. ملک) یا ملک دینار نام یکی از امراء غز بوده است و او را دو پسر بنام عجم شاه و فرخ شاه بوده است. وفات او یکشنبه نهم ذی القعده سال 591 هَ. ق. بوده. (یادداشت مؤلف). رجوع به تاریخ جهانگشای صص 20- 22 ج 2 و تاریخ افضل ص 93، 102، 108 شود. توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) ملقب به انصاری صحابی و عمروبن دینار تابعی است. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) (دره ٔ. ) نام کوهی بوده است که امروز دینا میگویند و جزء سوادکوه است. (تعلیقات فیاض بر تاریخ بیهقی ص 449): و در راه سرما و بادی بود سخت بنیرو خاصه تا سر دره ٔ دینار ساری. چون بدره ٔ دینار ساری رسیدیم ودر دره درآمدیم. (تاریخ بیهقی چ فیاض صص 447-449). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) (کوه. ) کوهی است در نزدیکی دوگنبدان و بازرنگ. (بلدان الخلافه الشرقیه صص 308- 307). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) نام محله ای به ری و حسین بن علی دیناری بدان محله منسوب است. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • دینار. (اِخ) (درب. ) نام محلی به بغداد که ابوسعد بدانجا منسوب است. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دینار در فرهنگ عمید

 • مسکوک طلا که در قدیم رواج داشته و به ‌وزن ۴ گرم و ۲۵ میلی‌گرم بوده،
  واحد پول عراق،
  [قدیمی] یک‌هزارم قران،
  [قدیمی] یک‌صدم ریال،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دینار در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نوعی پول که در قدیم رایج بوده که اکنون پول عراق را میگویند که معادل یک لیره انگلیسی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید