معنی دینا

دینا
معادل ابجد

دینا در معادل ابجد

دینا
  • 65
حل جدول

دینا در حل جدول

  • خواهر حضرت یوسف
لغت نامه دهخدا

دینا در لغت نامه دهخدا

  • دینا. (اِخ) نام خواهر یوسف (ع). (برهان) (آنندراج).

  • دینا. (اِ) داور. || داوری. || فتوی نوشتن. (برهان) (آنندراج).

نام های ایرانی

دینا در نام های ایرانی

فرهنگ پهلوی

دینا در فرهنگ پهلوی

  • از نام های برگزیده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید