معنی دیمکاری

لغت نامه دهخدا

دیمکاری

دیمکاری. [دَ / دِ] (حامص مرکب) عمل دیم کار. || زراعت دیم. دیمی کاری.

حل جدول

دیمکاری

کشاورزی در زمینی که تنها از آب بارندگی بهره‌مند می‌شود


کشاورزی در زمینی که تنها از آب بارندگی بهرهمند میشود

دیمکاری

معادل ابجد

دیمکاری

285

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری