معنی دیم کاری

دیم کاری
معادل ابجد

دیم کاری در معادل ابجد

دیم کاری
  • 285
حل جدول

دیم کاری در حل جدول

  • کشاورزی در زمینی که تنها از آب بارندگی بهره مند می شود
فارسی به انگلیسی

دیم کاری در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید